Общински съвет Ловеч / Република България

Деловодство
общински съвет:

068/ 688 266
os@lovech.bg

Общински съвет

Ловеч

ДЕТЕЛИНА ДИМИТРОВА СОТИРОВА

Дата на раждане: 26.12.1974 г.

Образование: висше

Избран с политическа сила: ВМРО-БНД

Участие в предишен ОбС:

Участие в комисии: комисия по правно-нормативни въпроси, жалби, контрол, обществен ред, безопасност на движението и конфликт на интереси - председател; комисия по социална дейност, демографска политика и здравеопазване - член

 

Общински съветник мандат 2019-2023