Общински съвет Ловеч / Република България

Деловодство
общински съвет:

068/ 688 266
os@lovech.bg

Общински съвет

Ловеч

Даниела Маринова Димова - Събева

Даниела Маринова Димова – Събева - Заместник-председател

 

Дата на раждане: 06.04.1979 г.

Образование: висше

Професия: психолог

Избран с политическа сила:  ПП ГЕРБ

Участие в предишен ОбС: не

Тел. за контакти: 0879066571

E-mail: d.dimova@lovech.bg

Участие в комисии: Постоянна комисия по социална, демографска и жилищна политика – зам. председател;  Постоянна комисия по здравеопазване – член

 

Общински съветник мандат 2015-2019