Общински съвет Ловеч / Република България

Деловодство
общински съвет:

068/ 688 266
os@lovech.bg

Общински съвет

Ловеч

ДАНИЕЛА ТОДОРОВА ГАНЧЕВА

Дата на раждане: 11.05.1964 г.

Образование: висше

Избран с политическа сила: ГЕРБ

Участие в предишен ОбС:

Участие в комисии: комисия по социална дейност, демографска политика и здравеопазване - член; комисия по образование, култура, спорт, децата, младежта и НПО - член

Общински съветник мандат 2019-2023