Общински съвет Ловеч / Република България

Деловодство
общински съвет:

068/ 688 266
os@lovech.bg

Общински съвет

Ловеч

Данчо Костов Заверджиев

Данчо Костов Заверджиев

 

Дата на раждане: 09.06.1957 г.

Образование: средно

Професия: медиатор

Избран с политическа сила: ПП ГЕРБ

Участие в предишен ОбС: не

Тел. за контакти: 0877951499

E-mail: sdelki@gmail.com

Участие в комисии: Постоянна комисия по обществен ред, сигурност и безопасност на движението -член;  Постоянна комисия по жалби и контрол на решенията на ОС и мониторинг на обществени и възлагателни поръчки – зам.председател

 

Общински съветник мандат 2015-2019