Общински съвет Ловеч / Република България

Деловодство
общински съвет:

068/ 688 266
os@lovech.bg

Общински съвет

Ловеч

БОРИСЛАВ ИГНАТОВ ИГНЕВ

Дата на раждане: 04.06.1955 г.

Образование: висше

Избран с политическа сила: ПП ГЕРБ

Участие в предишен ОбС:

Участие в комисии: комисия по социална дейност, демографска политика и здравеопазване - председател; комисия по общинска собственост, устройство на територията, комунални дейности, екология, транспорт и жилищна политика - член

 

Общински съветник мандат 2019-2023