Общински съвет Ловеч / Република България

Деловодство
общински съвет:

068/ 688 266
os@lovech.bg

Общински съвет

Ловеч

АНТОН АНГЕЛОВ ДОЛАПЧИЕВ

Антон Ангелов Долапчиев е роден на 12.03.1989 г. в гр. Ловеч. Български политик. Член на ПП ГЕРБ. Народен представител в 43-то Народно събрание, Общински съветник в Общински съвет град Ловеч.

Образование

Завършил „Природо -математическа гимназия“ гр. Ловеч с профил математика и английски език. Бакалавър по „Стопанско управление“  и магистър по „Финансово - счетоводен мениджмънт“ от ВТУ „Св. Св. Кирил и Методий”. Магистър по Национална и регионална сигурност от Национален военен университет “Васил Левски“.

Биография

От 2012 г. до 2013 г. работи като Експерт стопанска дейност в Държавно предприятие „Фонд Затворно дело“ гр. Ловеч.

С решение на ЦИК № 1381-НС от 09.12.2014 г. е обявен за Народен представител в 43-то Народно събрание от ПП ГЕРБ за 11-МИР Ловеч, член на комисиите по „Комисия по въпросите на децата, младежта и спорта“, „Комисия по взаимодействието с неправителствените организации и жалбите на гражданите“, Заместник-председател на Групата за приятелство България – Куба, и член на групите за приятелство с Испания, Македония и Япония.

Участие в комисии в ОС Ловеч: комисия по правно-нормтивни въпроси, жалби, контрол, обществен ред, безопасност на движението и конфликт на интереси - зам.-председател; комисия по образование, култура, спорт, децата, младежта и НПО - член.

Общински съветник мандат 2019-2023