Общински съвет Ловеч / Република България

Деловодство
общински съвет:

068/ 688 266
os@lovech.bg

Общински съвет

Ловеч

АНТОН АНГЕЛОВ ДОЛАПЧИЕВ

Дата на раждане: 12.03.1989 г.

Образование: висше

Избран с политическа сила: ГЕРБ

Участие в предишен ОбС: няма

Участие в комисии в ОС Ловеч: комисия по правно-нормтивни въпроси, жалби, контрол, обществен ред, безопасност на движението и конфликт на интереси - зам.-председател; комисия по образование, култура, спорт, децата, младежта и НПО - член.

Общински съветник мандат 2019-2023