Общински съвет Ловеч / Република България

Деловодство
общински съвет:

068/ 688 266
os@lovech.bg

Общински съвет

Ловеч

Контакти

ОБЩИНСКИ СЪВЕТ ЛОВЕЧ

Служител и длъжност

Стая

Телефон

E-mail

 ПЕТЪР ЦОЛОВ НИКОЛОВ

Председател  

221 

601 266

688 266

 

os@lovech.bg
 

ВАЛЕНТИНА ЯНКОВА МИТЕВА

Зам.-председател  

ЕРТАН ХЮСЕИН ХАСАН

Зам.-председател 

НИКОЛАЙ ТОДОРОВ ДЖАЧКОВ

Зам.-председател  

РОСИЦА ДИМИТРОВА МАРИНОВА

Зам.-председател 

 

 

 

 

 

 

........

  

 

 

ОТДЕЛ „Административно осигуряване на Общински съвет”

Елена Дончева Пиронкова
Началник отдел                          

222 688 289  

Мария Руменова Михайлова - Бендова
Мл. експерт АООС

221 688 266   
Ирена Димитрова Минчева
Мл. експерт АООС   
222 688 289