Общински съвет Ловеч / Република България

Деловодство
общински съвет:

068/ 688 266
os@lovech.bg

Общински съвет

Ловеч

Контакти

ОБЩИНСКИ СЪВЕТ ЛОВЕЧ

Служител и длъжност

Стая

Телефон

E-mail

Петър Цолов Николов - Председател  

221 

601 266

688 266

0884 704404

os@lovech.bg
 
 

Кирил Владимиров Гумнеров

Зам.-председател  

Даниела Маринова Димова-Събева

Зам.-председател  

Теодор Антонов Арсов

Зам.-председател  

Валентина Янкова Митева

Зам.-председател 

 

 

0884704041

 

0884704045

 

........

  

0884704059

 

ОТДЕЛ „Административно осигуряване на Общински съвет”

Елена Дончева Пиронкова
Началник отдел                          

222 688 289  

Румяна Христова Иванова
Мл. експерт ОТООС  

221 688 266  rumqna.ivanova@lovech.bg 
Ирена Димитрова Минчева
Мл. експерт АООС   
222 688 289