Общински съвет Ловеч / Република България

Деловодство
общински съвет:

068/ 688 266
os@lovech.bg

Общински съвет

Ловеч

Контакти

ОБЩИНСКИ СЪВЕТ ЛОВЕЧ

Служител и длъжност

Стая

Телефон

E-mail

 ПЕТЪР ЦОЛОВ НИКОЛОВ

Председател  

221 

601 266

688 266

 

os@lovech.bg
 

ВАЛЕНТИНА ЯНКОВА МИТЕВА

Зам.-председател  

ЕРТАН ХЮСЕИН ХАСАН

Зам.-председател 

НИКОЛАЙ ТОДОРОВ ДЖАЧКОВ

Зам.-председател  

РОСИЦА ДИМИТРОВА МАРИНОВА

Зам.-председател 

 

 

 

 

 

 

........

  

 

 

ОТДЕЛ „Административно осигуряване на Общински съвет”

Елена Дончева Пиронкова
Началник отдел                          

222 688 289  

Миглена Тодорова
Мл. експерт АООС

221 688 266   
Ирена Димитрова Минчева
Ст. експерт АООС   
222 688 289