Общински съвет Ловеч / Република България

Деловодство
общински съвет:

068/ 688 266
os@lovech.bg

Общински съвет

Ловеч

ЗАСЕДАНИЯТА НА ОБЩИНСКИ СЪВЕТ-ЛОВЕЧ СТАВАТ ДОСТЪПНИ НА ЖИВО И НА ЗАПИС НА ИНТЕРНЕТ СТРАНИЦАТА НА ОБЩИНАТА

От днес Общински съвет-Ловеч разполага със система за видеострийминг, с която всички заинтересовани ще могат да проследяват на живо в интернет заседанията на Общинския съвет и заседанията на постоянните комисии.

Всички живи излъчвания ще се записват автоматично и ще се публикуват като записи на интернет страницата на Общински съвет-Ловеч, раздел „Видео материали“.

Общински съвет-Ловеч има техническа готовност за пряко излъчване два месеца преди влизане в сила на закона.

За първи път системата ще бъде използвана на заседанията на постоянните комисии, които ще се проведат на 21 май 2024 г.