Общински съвет Ловеч / Република България

Деловодство
общински съвет:

068/ 688 266
os@lovech.bg

Общински съвет

Ловеч

Заседанията на комисиите на Общинския съвет в Ловеч са на 20 декември

Заседанията на постоянните комисии на Общинския съвет в Ловеч се свикват на 20 декември 2022 г., вторник, по график в заседателната зала на Община Ловеч. Най-много  - 15 точки, има комисията по общинска собственост и устройство на територията. 

Сред по-важните точки са:

Приемане на Програма за развитие на читалищните дейности в Община Ловеч през 2023 г.      

Предложение за награждаване на Габриел Петев – европейски шампион по карате, с парична награда.

Приемане на Програма за управление и разпореждане с имоти – общинска собственост през 2023 г. в Община Ловеч.

Приемане на Програма за опазване на околната среда на Община Ловеч 2021-2028 г.

Приемане на план за работата на Общински съвет –Ловеч за първото шестмесечие на 2023 година.

Графикът е следният:

1. Постоянна комисия по бюджет, финанси и европроекти (БФЕ) с председател Ирина Митева, заседава на 20 декември от 10.00 часа.

2. Постоянната комисия по икономическа и стопанска политика, туризъм, приватизация и международно сътрудничество (ИСПТПМС) с председател Валентина Янкова, от 11.00 часа.

3. ПК по образование, култура, спорт, децата, младежта и НПО (ОКСДМНПО) с председател Страцимир Петков, от 12.00 часа.

4. ПК по социална дейност, демографска политика и здравеопазване (СДДПЗ) с председател Мария Съева, от 13.00 часа.

5. ПК по правно-нормативни въпроси, жалби, контрол, обществен ред, безопасност на движението и конфликт на интереси (ПНВЖКОРБДКИ) с председател Детелина Сотирова, от 14.00 часа.

6. ПК по общинска собственост, устройство на територията, комунални дейности, екология, транспорт и жилищна политика (ОСУТКДЕТЖП) с председател Георги Карамишев, от 15.00 часа.

 Община Ловеч, пресцентър

16.12.2022 г.