Общински съвет Ловеч / Република България

Деловодство
общински съвет:

068/ 688 266
os@lovech.bg

Общински съвет

Ловеч

ЗАСЕДАНИЯ НА ПОСТОЯННИТЕ КОМИСИИ КЪМ ОБЩИНСКИЯ СЪВЕТ НА ЖИВО НА 21 МАЙ 2024 Г.

Заседанията на постоянните комисии на Общинския съвет в Ловеч се свикват от председателя на 21 МАЙ 2024 г. /вторник/ в заседателната зала на Община Ловеч.

Комисиите ще се предават на живо на интернет страницата на Общински съвет-Ловеч и ще бъдат проведени по следния график:

Постоянната комисия по социална дейност, демографска политика и здравеопазване (СДДПЗ) с председател г-жа Красимира Дренчева ще разгледа 9 точки и ще заседава от 8,30 часа.

Постоянната комисия по образование, култура, спорт, децата, младежта и НПО (ОКСДМНПО) от 9,30 часа с председател г-жа Биляна Атанасова ще разгледа 9 точки.

Постоянната комисия по икономическа и стопанска политика, туризъм, приватизация и международно сътрудничество (ИСПТПМС) с председател г-н Минчо Казанджиев ще заседава от 11,00 часа и ще разгледа 16 точки.

Постоянната комисия по общинска собственост, устройство на територията, комунални дейности, екология, транспорт и жилищна политика (ОСУТКДЕТЖП) с председател г-жа Йоланда Цонева, ще заседава от 12,00 часа, като проектът за дневен ред включва 19 точки.

Постоянната комисия по бюджет, финанси и европроекти (БФЕ) с председател г-жа Цветелина Георгиева ще заседава от 13,30 часа. 9 на брой са точките, които ще разгледа.

Комисията по правно-нормативни въпроси, жалби, контрол, обществен ред, безопасност на движението, противодействие на корупцията и конфликт на интереси (ПНВЖКОРБДПККИ) с председател г-жа Ирен Кривошиева-Досева има 20 точки и ще заседава от 15,30 часа.

Всички точки, включени в проектите за дневен ред на заседанията на постоянните комисии, са публикувани на интернет страницата на Общински съвет-Ловеч, раздел „Заседания“.