Общински съвет Ловеч / Република България

Деловодство
общински съвет:

068/ 688 266
os@lovech.bg

Общински съвет

Ловеч

Заседанието на Общински съвет – Ловеч, на 31 август ще разгледа 16 точки

Заседанието на Общински съвет - Ловеч, което е на 31 август 2023 г., четвъртък, ще разгледа 16 точки. Това става ясно от поканата на председателя Петър Цолов за свикване на шестдесет и първото заседание на основание чл. 25, т. 1 от Закона за местното самоуправление и местната администрация.

Сред по-важните точки са:

Отчет-анализ за дейността на Районно управление – гр. Ловеч, за   периода 01.01.2023-30.06.2023 година.

Одобряване на кандидати за съдебни заседатели при Окръжен съд - Ловеч, които да бъдат предложени за избиране от Общото събрание на Апелативен съд - Велико Търново.

Одобряване на кандидати за съдебни заседатели при Районен съд - Ловеч, които да бъдат предложени за избиране от Общото събрание на Окръжен съд – Ловеч.

Промени  в  състава  на  постоянните  комисии  на  Общински съвет-Ловеч.

Приемане на отчет за изпълнение на решенията на Общински съвет Ловеч, приети до 30 юни 2023 година, и решения, останали за наблюдение през предходни отчетни периоди.

Използване на отчисленията по чл. 64 от Закона за управление на отпадъците за изграждане на площадка за депониране на клетка 2 на РДНО-Ловеч.

Одобряване на партньорство с Медицински университет – Плевен, за кандидатстване по процедура BG16FFPR003-2.001 „Концепции за интегрирани териториални инвестиции“ (ИТИ) за интегрирана териториална инвестиция с наименование - „Стратегия „ЕДИННО ЗДРАВЕ“ за Северозападен регион“.

Предоставяне безвъзмездно за управление на ОУ „Св. св. Кирил и Методий“ гр. Ловеч, на автобус, марка „Isuzu“.

 

Община Ловеч, пресцентър

25.08.2023 г.