Общински съвет Ловеч / Република България

Деловодство
общински съвет:

068/ 688 266
os@lovech.bg

Общински съвет

Ловеч

Заседанието на Общински съвет - Ловеч на 28 юни ще разгледа 27 точки

Заседанието на Общински съвет - Ловеч, което е на 28 юни 2023 г., сряда, е в залата на общината и ще  разгледа 27 точки. Това става ясно от поканата на председателя Петър Цолов за свикване на петдесет и осмото заседание на основание чл. 25, т. 1 от Закона за местното самоуправление и местната администрация.

Сред по-важните точки са:

Приемане на Общинска стратегия за подкрепа за личностното развитие на децата и учениците в Община Ловеч за периода 2023-2024 година.

Общинска програма за превенция на дигиталната зависимост 2023-2024 г. изготвена от Местната комисия за борба срещу противообществените прояви на малолетните и непълнолетните при Община Ловеч.

Съгласие за кандидатстване на Община Ловеч с проектно предложение по Процедура за директно предоставяне на безвъзмездна финансова помощ „Техническа помощ за инвестиции в зоологически градини“ по Програма „Околна среда“ 2021-2027 г.

 Отпускане на финансова помощ за належащ контролен преглед и лечение в Германия на дете с трансплантиран черен дроб.

 Осигуряване на финансова подкрепа за реализиране на инициатива „Джаз под звездите на Деветашкото плато“, организирана от Сдружение „Деветашко плато“.

Поставяне на Паметна плоча на загиналите във войните жители на с. Брестово, общ. Ловеч.

Упълномощаване на представителя на Община Ловеч за гласуване в редовно заседание на Общото събрание на акционерите  във „ВиК” АД, гр. Ловеч, насрочено за 29.06.2023 година.

Община Ловеч, пресцентър

23.06.2023 г.