Общински съвет Ловеч / Република България

Деловодство
общински съвет:

068/ 688 266
os@lovech.bg

Общински съвет

Ловеч

Заседание на Общинския съвет в Ловеч ще има 22 ноември от 17 часа

47-ото заседание на Общински съвет - Ловеч, е насрочено за 22 ноември, вторник, 2022 година от 17,00 часа. Това става ясно от изпратена покана на председателя Петър Цолов, която е на основание чл. 25, т. 1 от Закона за местното самоуправление и местната администрация, чл. 63, ал. 7 от Правилник за организацията и дейността на Общински съвет-Ловеч, неговите комисии и взаимодействието с общинската администрация за мандат 2019-2023 г., както и във връзка със Заповед № РД-07-192/08.11.2022 г. на Областен управител.

В дневния ред има само една точка -  ново обсъждане на решение № 735/27.10.2022 г., върнато от Областен управител Заповед № РД-07-192/08.11.2022 г. на Областен управител на област Ловеч, във връзка с молба от Димитър Магеранов – председател на Спортен Карате клуб – Ловеч, относно финансово подпомагане на състезател за участие в Европейско първенство през месец ноември 2022 г. в гр. София.

Следващото заседание на ОбС Ловеч е насрочено за 30 ноември, сряда, от 10.00 часа.

Община Ловеч, пресцентър

17.11.2022г.