Общински съвет Ловеч / Република България

Деловодство
общински съвет:

068/ 688 266
os@lovech.bg

Общински съвет

Ловеч

Заседание на Общински съвет-Ловеч, ще има на 23 февруари

Петдесет и второто заседание на Общински съвет-Ловеч, се свиква на 23 февруари /четвъртък/ 2023 г. от 10.00 часа, става ясно от поканата на  председателя Петър Цолов. То се свиква на основание чл. 25, т. 1 от Закона за местното самоуправление и местната администрация.

Проекто-дневният ред засега включва 26 точки. Ето по-важните:

1. Отчет-анализ за дейността на Районно управление – гр. Ловеч за 2022 година.

2. Отчет за дейността на отдел „Контрол и сигурност“ и звено СОО за периода от 01.01.2022 г. – 31.12.2022 г.

3. Доклад за състоянието на СФУК на „ЕКО“ ЕАД, за 2022 година

4.Отчет за дейността на Местната комисия за борба срещу    противообществените прояви на малолетните и непълнолетните  при  Община Ловеч за 2022 година.

5. Годишен отчет за дейността на Общински съвет по наркотични вещества и Превантивно-информационен център за борба с наркотичните вещества към Община Ловеч за 2022 г.

6. Годишен отчет за изпълнение на Програмата за управление на Община Ловеч за мандат 2019-2023 година, за третата година от мандата.

7. Отчет за изпълнение на решенията на Общински съвет Ловеч, приети до 31 декември 2022 година и решения, останали за наблюдение през предходни отчетни периоди.

8. Отпускане на финансови средства за пострадалите от земетресението в Турция и Сирия.

9. Приемане на  План за младежки дейности в Община Ловеч за 2023 година. 

      10. Календар за туристическите дейности на Община Ловеч за 2023 г.

      11. Приемане на Календар за спортните дейности в Община Ловеч за 2023 г. и средства за разпределение по раздел ІV – Финансиране на инициативи на спортни клубове от Правилник за функционирането на Общински проектен фонд за 2023 г.

     12. Поставяне на бюст – паметник с лика на Васил Тодоров Лишев – треньор в спортно направление - ,,Борба в свободен стил“ пред централният вход на спортната зала в гр. Ловеч.

 

Община Ловеч, пресцентър

17.02.2023 г.