Общински съвет Ловеч / Република България

Деловодство
общински съвет:

068/ 688 266
os@lovech.bg

Общински съвет

Ловеч

ЗАСЕДАНИЕ НА ОБЩИНСКИ СЪВЕТ-ЛОВЕЧ НА 30 МАЙ ОТ 10,00 ЧАСА

Председателят г-н Стефан Тихолов свиква 11-то заседание на Общински съвет-Ловеч на 30 май /четвъртък/ 2024 г. от 10,00 часа в  заседателната зала на Община Ловеч. Проектът за дневен ред включва 26 точки, от които пет питания от общински съветници към кмета на общината.

Заинтересованите страни могат да се запознаят с поканата, становищата от заседанията на постоянните комисии и материалите по всички точки от дневния ред на интернет страницата на Общински съвет-Ловеч, раздел „Заседания“.