Общински съвет Ловеч / Република България

Деловодство
общински съвет:

068/ 688 266
os@lovech.bg

Общински съвет

Ловеч

ЗАСЕДАНИЕ НА ОБЩИНСКИ СЪВЕТ-ЛОВЕЧ НА 25 АПРИЛ ОТ 10,00 ЧАСА

Председателят г-н Стефан Тихолов свиква общинските съветници на десетото заседание на Общински съвет-Ловеч, което ще се проведе на 25 април /четвъртък/ 2024 г. от 10,00 часа в заседателната зала на Община Ловеч.

Проектът за дневен ред включва 41 точки, от които три са питания на общински съветници.

С материалите за заседанието може да се запознаете на интернет страницата на Общински съвет-Ловеч, раздел „Заседания“.