Общински съвет Ловеч / Република България

Деловодство
общински съвет:

068/ 688 266
os@lovech.bg

Общински съвет

Ловеч

Започват обществени консултации относно Проект на Наредба за изменение на Наредба за определянето и администрирането на местните такси и цени на услуги на територията на Община Ловеч

По предложение на председателя на Общинския съвет-Ловеч се предвижда отмяната на чл. 53, ал. 4, т. 46 от  Наредбата за определянето и администрирането на местните такси и цени на услуги на територията на община Ловеч. Текстът предвижда съпътстващи стоки и услуги да се предоставят на потребителите по цени на производител (доставчик).

От мотивите става ясно, че разпоредбата противоречи на чл. 6, ал. 2 от ЗМДТ, както и на други императивни текстове от Наредбата за определянето и администрирането на местните такси и цени на услуги на територията на Община Ловеч.

На основание чл. 26 и чл. 28 от Закона за нормативните актове и чл. 4, чл. 11-13 от Наредбата за провеждане на обществени консултации от Община Ловеч председателят на Общински съвет-Ловеч отправя покана към гражданите и юридическите лица за консултиране, чрез изпращане на писмени становища по Проект за изменение на Наредба за определянето и администрирането на местните такси и цени на услуги на територията на Община Ловеч.

В изпълнение на изискванията на чл. 28 от ЗНА, проектът е публикуван на интернет страницата на Общински съвет-Ловеч на 23.01.2024 г., в раздел „Дейности и документи“, „Проекти за нормативни документи“, придружен с мотиви.

Предложения и становища по проекта могат да се изпращат на електронен адрес: os@lovech.bg или всеки работен ден в деловодството на Общински съвет-Ловеч на адрес: гр. Ловеч, ул. „Търговска“ № 22, стая 221 до 17,00 часа на 23.02.2024 г.