Общински съвет Ловеч / Република България

Деловодство
общински съвет:

068/ 688 266
os@lovech.bg

Общински съвет

Ловеч

Второто заседание на Общинския съвет в Ловеч на 30 ноември ще разгледа десет точки

Председателят на Общинския съвет в Ловеч Стефан Тихолов свиква второто заседание за новия мандат на 30 ноември (четвъртък) 2023 година от 10,00 ч. в заседателната зала на общината. Това става ясно от изпратената покана до общинските съветници, която е на основание чл. 25, т. 1 от Закона за местното самоуправление и местната администрация

Проекто-дневният ред включва десет точки. Сред тях по-важните са определяне на представител на Общински съвет-Ловеч в Областен съвет за развитие на област Ловеч, определяне на представител на Общински съвет-Ловеч в Общото събрание на Националното сдружение на общините в Република България, отчет за изпълнение на Програмата за управление на Община Ловеч за мандат 2019-2023 година.

Предвижда се още разглеждане на промяна в структурата на общинската администрация на Община Ловеч и определяне на размера на трудовите възнаграждения на кметове на кметства в Община Ловеч, считано от 13.11.2023 година, както и изменение на заповед  във връзка с удължаване срока на предоставяне на услугата „Грижа в дома" от 12 месеца на 15 месеца по проект „Грижа в дома в Община Ловеч", финансиран по Програма „Развитие на човешките ресурси" 2021- 2027.

Ще бъде изслушана и информация за резултатите от дейността на „ЕКО“  ЕАД, гр. Ловеч към 30.09.2023 г.

Община Ловеч, пресцентър

24.11. 2023 г.