Общински съвет Ловеч / Република България

Деловодство
общински съвет:

068/ 688 266
os@lovech.bg

Общински съвет

Ловеч

Внесени са важни допълнения към Проекто-бюджета на Община Ловеч за 2017 г.

Внесени са важни допълнения към  Проекто-бюджета, капиталовата програма на Община Ловеч за 2017 г. и актуализирана тригодишна бюджетна прогноза за местни дейности 2017 – 2019 г. с предложение на Корнелия Маринова – кмет на Община Ловеч, от 23.01.2017 г. С тези допълнения утре, 26.01.2017 г. ще бъде обсъждан проекто-бюджетът на Общината.

Допълнено е становището на министъра на финансите относно проекта на бюджета, в което министърът акцентира върху показателите, които определиха общината като финансово несъстоятелна през 2016 г. Към 31.12.2016 г. общината е извън обхвата на чл. 130 а от ЗПФ, тъй като успя да преведе показателите в норма. В становището си министърът  препоръчва да се вземат мерки за погасяване на дълга, като акцентира на факта, че общината предлага в разчетите си за 2017 г., както и в тригодишната бюджетна прогноза 2017-2019 г., погашения само според погасителните планове на съответните кредити.

По предложение на общинския съветник Минчо Казанджиев от Капиталовата програма на общината, приложение №14 т. 28 Доставка на съдове за ТБО, се изважда сумата 17 327 лв. Същата намира отражение в параграф 10-15 Разходи за материали, дейност №623 „Чистота“. Това се налага поради факта, че от 2016 г. прагът на същественост е увеличен на 1000 лв. без ДДС, а единичната цена на съдовете за ТБО е по-ниска, което не бе съобразено при първоначалното изготвяне на програмата. Сега промяната е отразена в съответното приложение.

Същевременно  в Общинския съвет в Ловеч в понеделник  е постъпило предложение от Преслав Стефков Георгиев за прекратяване на договорните отношения между него и  „Общински пазари-Ловеч“ ЕАД – Ловеч. Преслав  Георгиев е в състава на съвета на директорите на „Общински пазари“ от 28.08. 2016 г. С това точките от утрешното 23-то заседание на ловешкия ОбС  стават 20.