Общински съвет Ловеч / Република България

Деловодство
общински съвет:

068/ 688 266
os@lovech.bg

Общински съвет

Ловеч

В Ловеч решиха откъде да се финансира нова площадка за депониране на отпадъци

Общинските съветници на Ловеч приеха предложението на кмета Корнелия Маринова за използване на  отчисленията по чл. 64   от Закона за управление на отпадъците за изграждане на площадка за депониране на клетка 2 на РДНО-Ловеч. По този начин те разрешиха финансирането да е от отчисленията. Гласуването показа 23 гласа „За“, без гласове „Против“ и четири гласа „Въздържал се“.

Така става възможно изпълнението на Договор по възлагане № ДВ-860/15.08.2023 г., сключен между Община Ловеч и „БИЛД СТРОЙ“ ДЗЗД, гр. София  за „Изграждане на площадка за депониране – клетка № 2- етап I – изграждане от „Регионална система за управление на отпадъците в поземлен имот в местност Аибунар, с. Пресяка.

Общата цена за изпълнението на договора е 7 979 530.84  лв. с ДДС. Отделно за упражняване на строителен надзор е сключен договор с фирма „ИНТЕРПРОКОНСУЛТ“ ООД, гр. София,  за 156 000.00 лева с ДДС.

В отговор на въпроси на съветници кметът отговори, че сегашната клетка може да се ползва най-много още шест месеца, затова изграждането на нова е крайно наложително.

 

Община Ловеч, пресцентър

31.08.2023 г.