Общински съвет Ловеч / Република България

Деловодство
общински съвет:

068/ 688 266
os@lovech.bg

Общински съвет

Ловеч

В Ловеч дадоха висока оценка на Програмата за опазване на околната среда

Общинските съветници в Ловеч по време на заседанието на 29 декември 2022 г. дадоха висока оценка на Програмата за опазване на околната среда на Община Ловеч 2021-2028 г. Те я приеха с 27 гласа „За“ и без гласове „Против“ и „Въздържал се“. Това е сериозен труд в който са описани всички аспекти и са дадени много подробности, подчертаха общинските съветници. Общинската програма за опазване на околната среда  определя три стратегически цели:

 - Съхраняване на природните ресурси и подобряване на екологичните показатели на територията на общината.

-  Подобряване на състоянието на инфраструктурата, свързана с опазване на околната среда;

-   Повишаване на институциалния капацитет и обществената ангажираност в опазването на околната среда.

Повдигнат бе въпросът за опасните стари дървета и ролята на еколога в общината. Кметът Корнелия Маринова отговори, че балансът между зелената система и интересите на гражданите е много крехък, но общината се стреми да реагира на всички сигнали.

На сесията бе приета и Програма за развитие на читалищните дейности в Община Ловеч през 2023 г., това стана също с 27 гласа „За“ и без гласове „Против“ и „Въздържал се“. На обсъждането на тази точка присъстваха почти всички секретари на читалища в общината.

Програма за управление и разпореждане с имоти – общинска собственост през 2023 г. в Община Ловеч бе приета с 20 гласа „За“, без гласове „Против“ и с шест гласа „Въздържал се“.

И трите програми бяха докладвани от Корнелия Маринова – кмет на Община Ловеч.

Община Ловеч, пресцентър

29.12.2022 г.