Общински съвет Ловеч / Република България

Деловодство
общински съвет:

068/ 688 266
os@lovech.bg

Общински съвет

Ловеч

Увеличиха местата в социалната услуга „Център за обществена подкрепа“ в Община Ловеч

Общинските съветници приеха промяна на броя на потребителите на социална услуга „Център за обществена подкрепа“ в Община Ловеч. От 45 местата стават 100, като ще има четири места за кризисно настаняване. Гласуването на заседанието, провело се на 27  октомври 2022 г., показа 28 гласа „За“, без гласове „Против“ и  „Въздържал се“.

Услугата се финансира от държавния бюджет, съгласно Националната карта на социалните услуги или друг еквивалентен документ/акт до нейното приемане, регламентиращ социалната услуга като делегирана от държавата дейност.

Мястото, на което се предоставя социалната услуга, е Ловеч, ул. „Иларион Ловчански“ № 1, бл. Октомври, партерен етаж и Ловеч, ул. „Св. Св. Кирил и Методий“ № 28, бл. Армеец 3, вх. В, ап. 1.

След проведен конкурс социалната услуга е възложена за управление на Сдружение „Граждански инициативи – гр. Ловеч“ за срок от 5 /пет/ години.  В община Ловеч към настоящия момент липсваха услуги за кризисно настаняване извън разкритите резидентни услуги.

Община Ловеч, пресцентър

27.10.2022 г.