Общински съвет Ловеч / Република България

Деловодство
общински съвет:

068/ 688 266
os@lovech.bg

Общински съвет

Ловеч

Тридесет и второто заседание на Общински съвет - Ловеч, се свиква на 22 декември

Тридесет и второто заседание на Общински съвет - Ловеч, се свиква на 22 декември (сряда)  2021 година от 10,00 ч. в заседателната зала на Община Ловеч. Това обяви на основание чл. 25, т. 1 от Закона за местното самоуправление и местната администрация председателят Петър Цолов в края на днешната сесия.  

Проекто-дневният ред на местния парламент включва засега следните точки:

Приемане на Програма за управление и разпореждане с имоти- общинска собственост през 2022 г.

Приемане на Програма за изменение и допълнение на Наредбата за определянето и администрирането на местните такси и цени на услуги.

Приемане на Програма за развитие на читалищните дейности за 2022 г.

 Необходими разходи за 2022 г. за осъществяване на дейностите по събиране и транспортиране на битови отпадъци до съоръженията и инсталациите за тяхното третиране.

Председателският съвет е на 9 декември, четвъртък, от 16,00 ч.

Материали се приемат до 9 декември на обяд.

Заседанията на постоянните комисии са на 14 декември, вторник.

 

Община Ловеч, пресцентър

25.11.2021 г.