Общински съвет Ловеч / Република България

Деловодство
общински съвет:

068/ 688 266
os@lovech.bg

Общински съвет

Ловеч

Търсят помещение за Спортен карате клуб в Ловеч

Общинските съветници на Ловеч на редовно заседание на 30 юни 2022 г. решиха чрез комисия да се търси подходящо помещение, в което да тренират членовете на сдружение „Спортен карате клуб Ловеч“. Досега спортистите ползваха помещение в Младежкия дом, но сега там тече ремонт.

Имаше предложение от 11 съветници да се отдаде под наем без публичен търг или публично оповестен конкурс един  нежилищен недвижим имот – частна общинска собственост. Става дума за пенсионерския клуб на  ул. “Стефан Караджа“ № 25. Не беше обаче ясно къде ще се премести сегашният Клуб на инвалида, който се помещава там. Разрази се спор дали помещението се отдава под наем като спортна зала или като офис? Защото за спортна дейност се отдават само обекти, предназначени за спорт.

В крайна сметка бе прието решение с 25 гласа „За“, без гласове „Против“ и един глас „Въздържал се“ да се състави комисия, ръководена от общинския съветник Страцимир Петков.

Старейшините възлагат на временната комисия да разгледа всички общински имоти, както и договорите за отдаване под наем, и да излезе с предложение за предоставяне на подходящи помещения на  Сдружение „Спортен карате клуб Ловеч“ и на Клуба на инвалида.

 

Община Ловеч, пресцентър

30.06.2022 г.