Общински съвет Ловеч / Република България

Деловодство
общински съвет:

068/ 688 266
os@lovech.bg

Общински съвет

Ловеч

Свиква се заседание на Общинския съвет в Ловеч на 7 юни

Председателят на Общинския съвет в Ловеч Петър Цолов свиква на основание чл. 25, т. 1 от Закона за местното самоуправление и местната администрация» петдесет и седмото заседание на Общински съвет-Ловеч, на 7 юни /сряда/ 2023 година от 17,00 ч. в заседателната зала.

Проекто-дневният ред е от две точки. Първата е кандидатстване с предложение за изпълнение на инвестиции по процедура чрез подбор BG-RRP-1.011 „Ремонт и рехабилитация на общежития в системата на училищното образование", финансирана по линия на Механизма за възстановяване и устойчивост.

Втората е избиране на кмет на кметство с. Малиново, Община Ловеч, във връзка с предсрочно прекратяване пълномощията на кмета на кметството.

Две комисии (по бюджет, финанси и европроекти  и по правно-нормативни въпроси) ще заседават на 5 юни, понеделник, от 17.00 и 17.30 часа.

Община Ловеч, пресцентър

31.05.2023 г.