Общински съвет Ловеч / Република България

Деловодство
общински съвет:

068/ 688 266
os@lovech.bg

Общински съвет

Ловеч

Свиква се заседание на Общинския съвет в Ловеч на 7 февруари от 17,30 часа

Свиква се петдесет и първото заседание на Общински съвет - Ловеч, на 7 февруари /вторник/ 2023 г. от 17,30 ч. в заседателната зала на Община Ловеч. Това става ясно от поканата до общинските съветници, изпратена от председателя на Общинския съвет Петър Цолов. Заседанието е на основание чл. 25, т. 1 от Закона за местното самоуправление и местната администрация, чл. 63, ал. 7 от Правилник за организацията и дейността на Общински съвет-Ловеч, неговите комисии и взаимодействието с общинската администрация за мандат 2019-2023 г.

Проекто-дневният ред е от една точка. Тя е осигуряване на допълнителен собствен финансов принос в размер до 313 907,85 лв. с ДДС за индексиране на разходите за изпълнение на договор за обществена поръчка в резултат на инфлация за доизграждането на спортна зала и рехабилитация на дворното пространство на ОУ „Проф. Димитър Димов“, гр. Ловеч, част от проект „Реконструкция, обновяване и оборудване на сгради и рехабилитация на дворни пространства на целодневни детски градини и ясли в гр. Ловеч, изграждане на училищна спортна зала и рехабилитация на дворни пространства в общински училища в гр. Ловеч“, Договор за БФП № BG16RFOP001-1.020-0002-C03, който се осъществява с финансовата подкрепа на ОП „Региони в растеж” 2014-2020 г., съфинансирана от ЕС чрез ЕФРР.

 

Община Ловеч, пресцентър

02.02.2023 г.