Общински съвет Ловеч / Република България

Деловодство
общински съвет:

068/ 688 266
os@lovech.bg

Общински съвет

Ловеч

Свиква се заседание на Общински съвет - Ловеч, на 13 март от 17 часа

Свиква се петдесет и третото заседание на Общински съвет - Ловеч, на 13 март /понеделник/ 2023 година от 17,00 ч. в заседателната зала на Община Ловеч. Това става ясно от поканата на Петър Цолов, председател на Общински съвет-Ловеч. Тя е на основание чл. 25, т. 1 от Закона за местното самоуправление и местната администрация, чл. 63, ал. 7 от Правилник за организацията и дейността на Общински съвет-Ловеч, неговите комисии и взаимодействието с общинската администрация за мандат 2019-2023 г. Проекто-дневният ред е от една  точка: упълномощаване на представителя на Община Ловеч за участие в извънредното общо събрание на акционерите на МБАЛ „Проф. д-р Параскев Стоянов“ АД, гр. Ловеч, насрочено за 15.03.2023 година.„ Докладва председателят на ОбС  Петър Цолов.

Община Ловеч, пресцентър

09.03.2023 г.