Общински съвет Ловеч / Република България

Деловодство
общински съвет:

068/ 688 266
os@lovech.bg

Общински съвет

Ловеч

СРЕЩА ЗА ПРОБЛЕМИТЕ С БЕЗСТОПАНСТВЕНИТЕ ЖИВОТНИ ОРГАНИЗИРА ПРЕДСЕДАТЕЛЯТ НА ОБЩИНСКИЯ СЪВЕТ

Председателят на Общински съвет отправя покана за среща със заинтересовани граждани, представители на НПО за защита на животните, общинските съветници и представители на общинската администрация относно приети Наредби, свързани с безстопанствените животни на територията на Община Ловеч.

Срещата ще се състои на 14 март 2024 г. от 17,00 ч. в заседателната зала на Община Ловеч.

Поканата е публикувана на интернет страницата на Общински съвет-Ловеч, раздел „Съобщения“.