Общински съвет Ловеч / Република България

Деловодство
общински съвет:

068/ 688 266
os@lovech.bg

Общински съвет

Ловеч

Следващото заседание на Общински съвет – Ловеч ще се проведе на 30 януари

Следващото четвърто заседание на Общински съвет – Ловеч ще се проведе на 30 януари /четвъртък/ 2020 година от 10,00 ч.в заседателната зала на Община Ловеч. Това обяви председателят Петър Цолов на основание чл. 25, т.1 от Закона за местното самоуправление и местната администрация.

Проекто-дневния ред предвижда разглеждане на кандидатстване с проектно предложение на Община Ловеч по -  BGCULTURE-2.001 - първа покана за кандидатстване с проектни предложения за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ по Резултат 2 „Подробен достъп до изкуства и култура" по програма РА 14 „Културно предприемачество, наследство и сътрудничество", по финансовия механизъм на Европейското икономическо пространство 2014-2021

Ще се гледа  и годишен отчет за дейността на Общински фонд „Култура" за 2019 година.

Заседанията на постоянните комисии са на 21 и 22 януари, вторник и сряда, председателският съвет е на 16 януари.