Общински съвет Ловеч / Република България

Деловодство
общински съвет:

068/ 688 266
os@lovech.bg

Общински съвет

Ловеч

Следващото заседание на Общински съвет - Ловеч, ще се проведе на 27 октомври

Следващото четиридесет и пeто заседание на Общински съвет - Ловеч, ще се проведе на 27 октомври /четвъртък/ 2022 година от 10,00 ч. в заседателната зала на Община Ловеч. Това съобщи председателят на Общинския съвет Петър Цолов в края на вчерашното заседание. Сесията се свиква на основание чл. 25, т. 1 от Закона за местното самоуправление и местната администрация.

Проекто-дневният ред засега съдържа следните точки:

Приемане на Програма за младежки дейности на община Ловеч, разработена в изпълнение на Закона за младежта, Националната стратегия за младежта 2021-2030.

Приемане на Програма за развитие на физическото възпитание, спорта и социалния туризъм в община Ловеч за периода 2021-2023 година.

Одобряване на годишен отчет за изпълнение на сключените договори за предоставяне на концесия на общински водоеми за 2021 г.

Председателският съвет ще е на 13 октомври от 16,00 ч. Материали се приемат до 13 октомври на обяд. Заседанията на постоянните комисии са на 18 октомври, вторник.

Община Ловеч, пресцентър

30.09.2022 г.