Общински съвет Ловеч / Република България

Деловодство
общински съвет:

068/ 688 266
os@lovech.bg

Общински съвет

Ловеч

Следващото заседание на Общински съвет - Ловеч, ще е на 12 септември

Следващото шестдесет и второ заседание на Общински съвет - Ловеч, ще е на 12 септември /вторник/ 2023 г. от 10,00 ч. в заседателната зала на Община Ловеч. Това обяви председателят Петър Цолов на основание чл. 25, т. 1 от Закона за местното самоуправление и местната администрация.

Проекто-дневният ред засега включва точките:

  • Питане на общинския съветник Мариан Василев относно възлагане на „ЕКСГ ЕАД за цялостно почистване на улиците в гр. Ловеч.
  • Даване на разрешение за формиране на маломерни паралелки за учебната 2023/2024 г.;
  • Приемане на бюджет на Община Ловеч за 2023 г.;
  • Упълномощаване на представителя на Община Ловеч за участие в редовно присъствено заседание на Общото събрание на Асоциация по ВиК на обособената територия, обслужвана от „ВиК" АД - гр. Ловеч, насрочено за 20.09.2023 година.

Материали ще се приемат до 1 септември, а заседанията на постоянните комисии са на 7 септември /четвъртък/.

Община Ловеч, пресцентър

31.08.2023 г.