Общински съвет Ловеч / Република България

Деловодство
общински съвет:

068/ 688 266
os@lovech.bg

Общински съвет

Ловеч

Следващото заседание на Общински съвет - Ловеч, е в Ловчанско читалище "Наука -1870" на 30 март

Следващото заседание на Общински съвет - Ловеч, ще е в Ловчанско читалище "Наука -1870" на 30 март, четвъртък, от 10.00 часа. Председателят Петър Цолов свиква петдесет и четвъртото заседание на основание чл. 25, т. 1 от Закона за местното самоуправление и местната администрация.

Проекто-дневният ред засега включва 23 точки. По-важните са:

Питане на общинския съветник Мариан Василев за състоянието на платения паркинг между блоковете на  ул. „Осъмска“ № 1 /блок „Дружба“/ и ул. „Осъмска“ № 2 /блок „Мир“/.

Питане на общинския съветник Страцимир Петков за състоянието на съдовете за съхраняване на битовите отпадъци на територията на Община Ловеч.

Отчет-анализ за дейността на Районно управление – гр. Ловеч за 2022 година.

Информация за ПТО и работата на сектор „Пътна полиция“ при ОДМВР гр. Ловеч, обслужващ територията на Община Ловеч за периода 01.07.2022-31.12.2022 година.

Годишен доклад за периода 01.01.2022-31.12.2022 г. от наблюдението на изпълнението на План за интегрирано развитие на Община Ловеч за периода 2021-2027 г.

Отчет на Програма за развитие на туризма на община Ловеч за 2022 година.

Удостояване на Еленко Начев със званието „Почетен гражданин на Ловеч“, посмъртно.

Безвъзмездно предоставяне на спортни обекти, находящи се в Спортна зала гр. Ловеч, без търг.

Отдаване под наем на терени – публична общинска собственост за разполагане на рекламно-информационни елементи –билбордове.

Община Ловеч, пресцентър

24.03.2023 г.