Общински съвет Ловеч / Република България

Деловодство
общински съвет:

068/ 688 266
os@lovech.bg

Общински съвет

Ловеч

След две гласувания площадът до Художествената галерия в Ловеч остава без име

Общинските съветници в Ловеч на заседание на 23 февруари 2023 г. разгледаха върнатото от Областен управител решение № 799/26.01.2023 г. на Общински съвет-Ловеч, да се именува площада до Художествената галерия "Проф. Теофан Сокеров" в кв. "Вароша" на името на Свещеноиконом Кръстю Никифоров. Старейшините не приеха нито едно от двете предложения на председателя Петър Цолов, така че в крайна сметка няма решение.

Първият предложен вариант бе - приема повторно върнатото от Областен управител на Област Ловеч решение № 799/26.01.2023 г. на Общински съвет-Ловеч, обективирано в протокол № 50/26.01.2023 година. Гласуването показа 14 гласа „За“, един глас „Против“ и 11 гласа „Въздържал се“. Тоест, не се приема, защото са необходими 17 гласа.

Вторият предложен вариант  бе - отменя върнатото от Областен управител на Област Ловеч решение № 799/26.01.2023 г. на Общински съвет-Ловеч.  Гласуването показа без нито един глас „За“, 10 гласа „Против“ и 16 гласа „Въздържал се“.

Припомняме, че на 26 януари 2023 г. бе прието площадът да се казва „Свещеноиконом Кръстю Никифоров“. Областният управител върна решението с мотивите, че според протокола от въпросното заседание е прието с 14 гласа "За", без "Против" и 10 "Въздържал се". Прави се извод за нарушена процедура с оглед изискуемия от закона кворум за взимане на решение. Решенията са приети с мнозинство повече от половината от присъстващите съветници, когато броят на гласувалите "За" е по-голям от останалата част от присъстващите на заседанието съветници.

Председателят Петър Цолов, който е юрист, отхвърли напълно мотивите за връщане. „Според нашия правилник и закона за местното самоуправление никъде не се изисква проверка на кворума преди всяко гласуване. Всяко гласуване представлява и проверка на кворума и затова има протоколни разпечатки. Има си правила кога се прави проверка на кворума. Такова искане тогава не е постъпвало. Абсолютно несъмнено е, че имаше кворум.“

Сега идеята за именуване отново бе защитена от отец Любомир Казашки и Васил Колев от Фондация „Граждани срещу насилието“, вносител на предложението. Той каза: „Явно за общинските съветници 150 години не са достатъчен период, за да се оправи една несправедливост“.

Кметът Корнелия Маринова защити тезата, че общинските съветници не са историци, а изразители на обществените настроения. Обществото е разделено по въпроса виновен ли е поп Кръстю или не, затова е разбираемо и различните мнения на съветниците.

(Цялата позиция на кмета виж по-долу)

Кметът: Неправилно се смесва оневиняването на поп Кръстю с именуването

Мисля, че неправилно се смесва оневиняването на поп Кръстю с именуването на едно пространство. Едното е въпрос на история и доказателства, другото е въпрос на преценка на местния орган. Не считам, че Общинският съвет трябва да се превръща, а той вече се превърна, в трибуна, която трябва се произнася кой е виновен или невинен. Каза се, че вече 20 години това предложение се внася за разглеждане. Това показва, че няма някаква категорична позиция в обществото. И това не е случайно. След като историческата наука няма категорично становище, трудно е и на общинските съветници да бъдат категорични. Ние не сме историци. Ние сме компетентни в процедури, в това, че представляваме мнението на гражданите. Всеки един от съветниците е избран с гласовете на гражданите, както и аз като кмет. Няма единно и общо мнение по въпроса – нито за, нито против. Не мисля, че трябва да се вменява поименно вина на общинските съветници как са гласували. Проблемът има своята динамика. Коментарът на едни или други документи променя и позицията на общинските съветници. Разбирам съветниците, не съм се опитвала в нито един момент да влияя на тяхната позиция. Но се чувствам длъжна да кажа какво мисля.“

Община Ловеч, пресцентър

23.02.2023 г.