Общински съвет Ловеч / Република България

Деловодство
общински съвет:

068/ 688 266
os@lovech.bg

Общински съвет

Ловеч

Шестте комисии на Общински съвет - Ловеч, ще заседават на 15 декември

Постоянните шест комисии на Общински съвет - Ловеч, ще заседават на 15 декември, вторник.  Предвижда се общинската сесия да се проведе на 23 декември, сряда, от 10.00 часа в Ловчанско читалище „Наука 1870“.

Председателят Петър Цолов свиква заседанията на постоянните комисии на основание чл.56, ал.1 от Правилника за организацията и дейността на Общински съвет-Ловеч, неговите комисии и взаимодействието с общинската администрация. Припомняме, че във връзка с извънредната ситуация с коронавируса се спазват всички здравни и санитарни мерки.

Сред по-важните точки са:

Преобразуване чрез промяна на правната форма на „ЕКО“ ЕАД, гр. Ловеч в еднолично дружество с ограничена отговорност.

Приемане на Програма за управление и разпореждане с имоти-общинска собственост през 2021 г. в Община Ловеч.

Изразяване на предварително съгласие за временно възмездно предоставяне чрез наем на Агенция „Пътна инфраструктура“ на земеделски земи – общинска собственост, за депониране на земни маси при изпълнение на обект на техническата инфраструктура: АМ „Хемус”, участък 4 от края на пътен възел „Славяни/Плевен“ (пресичане с път II-35) до път III-301, включително пътен възел „Летница“ от км 139+340 = км 137+800 до км 166+144,09.

Приемане на Наредба за провеждане на обществени консултации от Община Ловеч.