Общински съвет Ловеч / Република България

Деловодство
общински съвет:

068/ 688 266
os@lovech.bg

Общински съвет

Ловеч

Шестнадесетото редовно заседание на ОбС Ловеч е насрочено за 28 юли с дневен ред от 30 точки

Следващото лятно редовно шестнадесето заседание на Общинския съвет в Ловеч е насрочено за 28.07.2016 г. (четвъртък) - от 10.00 часа, съобщи председателят на ОбС Петър Цолов.

Проекто-дневният ред на сесия е от 30 точки, като има четири питания на общински съветници от опозиция и едно предложение за предсрочно прекратяване на правомощията на председателя на Общинския съвет.

Сред по-важните точки е отчет на изпълнението на решенията на ОбС  за шестмесечието и решенията, останали за наблюдение от предходните отчетни години. Докладва кметът на Общината Корнелия Маринова. Ще бъде разгледан и отчет на дейността на Общински съвет и неговите комисии за първото шестмесечие на 2016 г. Докладва председателят на ОбС Петър Цолов.

Отчет-анализ за работата на Районно управление „Полиция“ в Ловеч за периода от 01.01.2016 до 30.06.2016 ще направи Райко Райков - за началник на РУ „Полиция“.

Ще бъде представен и  доклад за изпълнението на годишния план за дейността по вътрешен одит  на Звеното за вътрешен одит в Община Ловеч за първото шестмесечие, както и информация за текущото изпълнение на бюджета на Общината. По тези теми ще докладва кметът на Общината Корнелия Маринова.

Общинският съветник Георги Митев ще внесе предложение за предприемане на действия за прекратяване участието  на Община Ловеч в „Ловеч спорт 96“ АД.  Очакват се интересни спорове около това предложение, особено след като бизнесменът Гриша Ганчев се отказа от футболна дейност в Ловеч и създадено нов футболен клуб "ЦСКА-София ЕАД", който представлява обединение между „Литекс“ и „Чавдар“ (Етрополе).

За първи път от доста години има и реален купувач за едно от известните заведения в близкото минало – ресторант Ерфурт“.  По този повод ще се гледа предложение за провеждане на публичен търг за обекта, който е частна общинска собственост и има застроена площ от 596 кв.м.