Общински съвет Ловеч / Република България

Деловодство
общински съвет:

068/ 688 266
os@lovech.bg

Общински съвет

Ловеч

Шестдесет и седмото заседание на Общински съвет –Ловеч, се свиква на 29 август

Шестдесет и седмото заседание на Общински съвет –Ловеч, се свиква на 29 август, четвъртък, от 10,00 часа в заседателната зала на Община Ловеч. Това обяви председателят Петър Цолов в края на последната сесия, позовавайки се на чл. 25, т. 1  от   Закона за  местното  самоуправление и местната администрация.

Проекто-дневният ред засега включва следните точки:

1.         Доклад за изпълнение на сключените концесионни договори.

2.         Продажба на поземлен имот с идентификатор 16883.500.144 по КККР на с. Горно Павликене.

3.         Продажба на поземлен имот с идентификатор 43952.516.22 по КККР на гр. Ловеч на собственика на законно построените в имота сгради.

4.         Продажба на поземлен имот с идентификатор 43952.516.42 по КККР на гр. Ловеч на собственика на законно построените в имота сгради.

Заседанията на постоянните комисии са на 20 и 21 август.

Председателският съвет е на 15 август. Материали се приемат до 8 август на обяд.