Общински съвет Ловеч / Република България

Деловодство
общински съвет:

068/ 688 266
os@lovech.bg

Общински съвет

Ловеч

Шестдесет и седмото заседание на ОбС –Ловеч, ще разгледа 32 точки

Проекто-дневният ред на Шестдесет и седмото заседание на Общински съвет –Ловеч, което е насрочено на 29.08.2019 г. /четвъртък/,  включва 32 точки. В началото има четири питания на общински съветници. Те са относно паркирането и домуването на автомобили в казармата, относно освобождаване на помещения за репетиции на балет „Ралица“, относно финанси на БД „Обреди“  и относно поставяне на маси и столове пред заведенията в кв. „Вароша“.

Ето още някои точки от проекто-дневния ред:

Приемане на наредба за изменение и допълнение на наредбата за определянето и администрирането на местните такси и цени на услугите на територията на Община Ловеч.

Одобряване на кандидати за съдебни заседатели при Окръжен съд – Ловеч, и Районен съд - Ловеч.

Информация за резултатите от дейността на „Общински пазари  - Ловеч“ ЕООД.

Предложение на собственици и наематели на обекти за търговска дейност на пл. „Тодор Кирков“,

Предложение за прекратяване на участието на Община Ловеч в Асоциацията по ВиК.