Общински съвет Ловеч / Република България

Деловодство
общински съвет:

068/ 688 266
os@lovech.bg

Общински съвет

Ловеч

Шестдесет и осмото заседание на Общински съвет –Ловеч, се свиква на 26 септември

Шестдесет и осмото заседание на Общински съвет –Ловеч, се свиква на 26 септември, четвъртък, от 10,00 часа в заседателната зала на Община Ловеч. Това обяви председателят Петър Цолов в края на последната сесия, позовавайки се на чл. 25, т. 1  от  Закона за  местното  самоуправление и местната администрация.

Проекто-дневният ред засега включва следните точки:

1.         Актуализация на капиталови разходи 2019 г. на Община Ловеч.

 2.        Приемане на тригодишна бюджетна прогноза.

3.         Продажба на поземлен имот с идентификатор 43952.519.687 по КККР на гр. Ловеч.

Председателският съвет е на 12 септември от 16,00 ч. Заседанията на постоянните комисии са на 17 и 18 септември Материали се приемат до 12 септември.