Общински съвет Ловеч / Република България

Деловодство
общински съвет:

068/ 688 266
os@lovech.bg

Общински съвет

Ловеч

Шестдесет и осмото заседание на ОбС Ловеч се свиква на 13 септември

Председателят на Общински съвет-Ловеч, Петър Цолов, на основание чл. 25, т. 1 от Закона за местното самоуправление и местната администрация, свиква Шестдесет и осмото заседание на 13.09.2019 г. /петък/ от 17,00 часа в заседателната зала на Община Ловеч.

Проекто-дневният ред е от една точка - изключения от минималния брой на учениците, под минималния брой в паралелка, съгласно Приложение № 7, към чл. 53 от Наредба за финансирането на институциите в системата на предучилищното и училищното образование (приета с ПМС № 219 от 05.10.2017 г.).

Става дума за паралелки в четири училища:

Профилирана природо-математическа гимназия, гр. Ловеч; ОУ „Св. св. Кирил и Методий“, с. Александрово, общ. Ловеч;  СУ „Тодор Кирков“, гр. Ловеч и СУ „Св. Климент Охридски, гр. Ловеч.

На 10 септември от 14.00 часа се свиква заседание на постоянната комисия по образование, култура, вероизповедания и международно сътрудничество, която ще разгледа същата точка.