Общински съвет Ловеч / Република България

Деловодство
общински съвет:

068/ 688 266
os@lovech.bg

Общински съвет

Ловеч

Село Малиново с нов кмет до края на мандата - Къймет Делиеминова

Общинските съветници в Ловеч на заседание на 7 юни 2023 г. избраха за Къймет Мехмедова Делиеминова за кмет на село Мариново до края на мандата. Това стана с 28  гласа „За“ и без гласове „Против“ и „Въздържал се“. Веднага след избора Къймет Делиеминова положи клетва. После беше поздравена от председателя Петър Цолов и кмета Корнелия Маринова, а общинските съветници ръкопляскаха на избора.

По-рано при председателя на Общински съвет – Ловеч, бе регистрирано заявление от кмета на Малиново Ибрахим Ахмедов Абдаев, с което същият подава оставка поради преминаване на друга работа. Затова той иска да бъдат прекратени предсрочно пълномощията му като кмет на кметство с. Малиново. Заявлението бе изпратено до председателя на ОИК-Ловеч и на 01.06.2023 година имаше решение за прекратяване на пълномощията му.

Съгласно чл. 42, ал. 7 от ЗМСМА, във връзка с чл. 463, ал. 6 от ИК, когато след прекратяване на пълномощията на кмет до края на мандата остава по-малко от една година, частични избори не се провеждат. Вместо това Общинският съвет избира кмет на кметството. Което и стана.

Кметът Корнелия Маринова предложи като най-работещо и подходящо решение за кмет на кметството да бъде избрана Къймет Делиеминова, тъй като тя е дългогодишен служител и е запозната с работата. Досега  Къймет Делиеминова бе на длъжност главен специалист „Административно и финансово обслужване" в кметството на Малиново.

Поради важността на длъжността кмет на кметство и за защита на обществения интерес, кметът Корнелия Маринова предложи да бъде допуснато предварително изпълнение на акта.

Община Ловеч, пресцентър

07.06.2023 г.