Общински съвет Ловеч / Република България

Деловодство
общински съвет:

068/ 688 266
os@lovech.bg

Общински съвет

Ловеч

Седмото заседание на Общински съвет - Ловеч, е насрочено за 30 март

Седмото заседание на Общински съвет - Ловеч, е насрочено за 30 март 2020 г. , понеделник, от 12,00 часа, в заседателната зала на Общна Ловеч. Извънредното заседание е с проекто-дневен ред от една точка - закупуване на апаратура  за нуждите на МБАЛ „Проф. д-р Параскев Стоянов“ Ловеч.

Докладчик е общинският съветник Минчо Казанджиев, вносители на предложението са 13 общински съветници, главно от БСП.

Заседанието се свиква от председателя Петър Цолов на основание чл. 23, ал.4, т.1 от ЗММА и чл.63, ал.1, т. 2 от Правилника за организацията и дейностт на ОбС Ловеч.