Общински съвет Ловеч / Република България

Деловодство
общински съвет:

068/ 688 266
os@lovech.bg

Общински съвет

Ловеч

Съветниците в Ловеч промениха състава на две от постоянните комисии

Общинските съветници в Ловеч на 25 май 2023 г.  направиха промени в  ръководството и състава  на две от  постоянните  комисии по предложение на Петър  Цолов, председател на Общинския съвет. По-рано групата на БСП е внесла предложение за промяна в ръководството и състава на постоянните комисии на Общински съвет-Ловеч поради промяна в състава й. Относно състава на постоянната комисия по социална дейност, демографска политика и здравеопазване се освобождава Страцимир Веселинов Петков като член поради неговото напускане на Общинския съвет.

Избира  новопостъпилия Димитър Ангелов Горов за член на постоянната комисия.

Промяна се прави и в състава на постоянната комисия по правно-нормативни въпроси, жалби, контрол, обществен ред, безопасност на движението и конфликт на интереси, като освобождава Доротея Миленова Цанкова като член. Избира се Димитър Ангелов Горов за член на постоянната комисия.

Прави се промяна в ръководството на постоянната комисия по образование, култура, спорт, децата, младежта и НПО, като освобождава Страцимир Веселинов Петков като председател. Избира се Доротея Миленова Цанкова за член на постоянната комисия и за нейн председател.

Промените бяха гласувани с  24 гласа „За“ и без гласове „Против“ и „Въздържал се“.

 

Община Ловеч, пресцентър

25.05.2023 г.