Общински съвет Ловеч / Република България

Деловодство
общински съвет:

068/ 688 266
os@lovech.bg

Общински съвет

Ловеч

Съветниците в Ловеч приеха отчет за дейността на Общински съвет

С  24 гласа „За“, без гласове „Против“ и „Въздържал се“ общинските съветници в Ловеч на заседание на 28 юли приеха отчет за дейността на Общински съвет – Ловеч, и неговите комисии за първото шестмесечие на 2022 година. Материалът беше внесен от Петър Цолов, председател на Общинския съвет.

За пореден път не се прие отчетът  на бюджета на Община Ловеч за 2021 година, както и информацията за текущото изпълнение на бюджета за първото шестмесечие на 2022 година. Първото гласуване показа 15 гласа „За“, два гласа „Против“ и осем гласа „Въздържал се“. Гласуването за информацията за бюджета през първото шестмесечие на 2022 г. показа 14 гласа „За“, три гласа „Против“ и десет гласа „Въздържал се“.

Отчетът за 2021 г. е публичен и отдавна известен на съветниците, каза кметът Корнелия Маринова. Тя припомни, че „когато го приемахме, искахме този бюджет на бъде всеобхватен и устойчив. Спокойно мога да каже, че независимо от големите кризи, които разтърсиха държавата и Европа през миналата година, бюджетът наистина се оказа устойчив. Успяхме с общи усилия, благодарение и на Общинския съвет, планираните средства да бъдат използвани целесъобразно и икономично.“

Неприетият отчет ще се гледа на следващо заседание.  

Община Ловеч, пресцентър

28.07.2022 г.