Общински съвет Ловеч / Република България

Деловодство
общински съвет:

068/ 688 266
os@lovech.bg

Общински съвет

Ловеч

Съветниците в Ловеч приеха измененото решение за бюджета

Тридесет и осмото заседание на Общинския съвет в Ловеч на 16 май 2022 г., прие измененото Решение № 608 от 21.04.2022 г., част от бюджета на общината. То е допълнено с Решение № 621 от 03.05.2022 г., като с първото бяха върнати от областния управител за ново обсъждане със Заповед № РД-07-78 от 05.05.2022 г.

Решението  е относно приемане на бюджет, капиталови разходи на Община Ловеч за 2022 г. и актуализирана тригодишна бюджетна прогноза за местни дейности 2022-2024 година. Съветниците приеха изменението на решение № 608 с 18 гласа „За“, осем гласа „Против“ и четири  гласа „Въздържал се“. Също така отмениха решение № 621 от 3 март т.г. с 23 гласа „За“, три гласа „Против“ и три  гласа „Въздържал се“.

Общинските съветници приеха цялата точка  с 19 гласа „За“, седем гласа „Против“ и четири  гласа „Въздържал се“.

Втора точка от кратката сесия бе избор на представител за изработване на Областна здравна карта. Избран бе д-р Димитър Г. Димитров, директор на Отдел "Образование, култура, вероизповедания, туризъм" в Община Ловеч. Това стана  с 30 гласа „За“,  без гласове „Против“ и  „Въздържал се“.

Община Ловеч, пресцентър

16.05.2022 г.