Общински съвет Ловеч / Република България

Деловодство
общински съвет:

068/ 688 266
os@lovech.bg

Общински съвет

Ловеч

Съветниците в Ловеч подкрепиха кандидатстване за ремонт и рехабилитация на ученическо общежитие

Общинските съветници в Ловеч на заседание на 7 юни 2023 г. вечерта решиха да подкрепят кандидатстване за изпълнение на инвестиции по процедура чрез подбор BG-RRP-1.011 „Ремонт и рехабилитация на общежития в системата на училищното образование", финансирана по линия на Механизма за възстановяване и устойчивост. Решението бе взето с 28  гласа „За“ и без  гласове „Против“ и „Въздържал се“.

Кметът Корнелия Маринова обясни, че става въпрос за ремонт и рехабилитация на ЦПЛР  „Ученическо общежитие“ в ж.к. .Здравец"', бл. 215. То е единственото в града, което има право да кандидатства и е събрало 23 точки. Общежитието е с 189 места.

Реализирането на процедурата ще осигури качествени и модерни условия за живот, учене и самоподготовка извън местоживеенето на учащите, които не живеят в населеното място, в което се обучават. Това ще стане чрез ремонт, реконструкция, обзавеждане и оборудване па общежития в системата на училищното образование. Предложението е на стойност малко над 2 млн. лева, като максималният размер по процедурата е 6 млн. с ДДС.

В решението, освен че дава съгласие, Общинският съвет декларира, че за предложения проект е осигурена неговата устойчивост, както и гарантира, че ЦПРЛ – „Ученическо общежитие“ ще продължи да функционира като такова, както и че няма да бъде закрито, за период не по-малък от пет години след крайното плащане към крайния получател.

Община Ловеч, пресцентър

08.06.2023 г.