Общински съвет Ловеч / Република България

Деловодство
общински съвет:

068/ 688 266
os@lovech.bg

Общински съвет

Ловеч

Съветниците в Ловеч подкрепиха допълнителни финанси като индексация за доизграждане на училищна спортна зала

Общинските съветници на Ловеч с голямо мнозинство подкрепиха предложението на администрацията и дадоха съгласие да се осигури  допълнителен собствен финансов принос в размер до 313 907,85 лв. с ДДС за индексиране на разходите за изпълнение на договор за обществена поръчка в резултат на инфлация за доизграждането на спортна зала и рехабилитация на дворното пространство на ОУ „Проф. Димитър Димов“, гр. Ловеч. Гласуването показа 24 гласа „За“ и по два гласа „Против“ и „Въздържал се“.

Повечето от изказалите се съветници подчертаха, че е крайно време да  бъде приключената сагата с това строителство, защото децата заслужават спортна зала. В началото на заседанието кметът Корнелия Маринова внесе някои разяснения. Не става дума за общ административен акт, поради което не нужна такава процедура. Освен това тази сума не е в резултат на каквото и да е управление на ресурса, а е резултат на инфлационни процеси и е индексация, която е направена по методика и указания за нейното прилагане. Въпросната сума е налична като приходи от местни дейности в бюджета и това дава възможност за финансиране.

След проведените дискусии вчера в двете комисии, които подкрепи предложението на администрацията, кметът Корнелия Маринова внесе едно допълнение към точка 2 на предложението. Допълнението е сумата да бъде изплатена след приемане бюджета на Община Ловеч за 2023 година и след спазване на всички законови изисквания.

Петдесет и първото заседание на Общински съвет - Ловеч, се проведе на 7 февруари вечерта,  като имаше само една точка в дневния ред. Припомняме, че обектът в  ОУ „Проф. Димитър Димов“ е част от проект „Реконструкция, обновяване и оборудване на сгради и рехабилитация на дворни пространства на целодневни детски градини и ясли в гр. Ловеч, изграждане на училищна спортна зала и рехабилитация на дворни пространства в общински училища в гр. Ловеч“, Договор за БФП № BG16RFOP001-1.020-0002-C03, който се осъществява с финансовата подкрепа на ОП „Региони в растеж” 2014-2020 г., съфинансирана от ЕС чрез ЕФРР.

 

Община Ловеч, пресцентър

07.02.2023 г.