Общински съвет Ловеч / Република България

Деловодство
общински съвет:

068/ 688 266
os@lovech.bg

Общински съвет

Ловеч

Съветниците в Ловеч определиха нови минимални и максимални цени за таксиметров превоз

Общинските съветници в Ловеч на заседание на 30 ноември 2022 г. определиха нови минимални и максимални цени за таксиметров превоз на пътници за един километър пробег по съответната тарифа, валидни за 2023 година. Предложението да решение бе прието с 30 гласа „За“, и без гласове „Против“ и „Въздържал се“.

Новите минимални и максимални цени за общината за 2023 година са:

Цена за един километър пробег по дневна тарифа от 6 до 22 часа:

- Минимална – 0,90 лв.;

- Максимална – 1,40 лв.

Цена за един километър пробег по нощна тарифа от 22 до 6 часа:

 - Минимална – 1,00 лв.;

 - Максимална – 1,50 лв.

Припомняме, че на 2.11.2022 г. в Община Ловеч беше проведена работна среща с представители на фирмите, извършващи таксиметров превоз на пътници на територията на общината. От страна на превозвачите поради увеличените цени на горивата и високата инфлация през последните месеци беше направено предложение за промяна в минималните и максимални цени на превозите, приети с Решение № 667 от 15.02.2018 г.

 

Община Ловеч, пресцентър

30.11.2022 г.