Общински съвет Ловеч / Република България

Деловодство
общински съвет:

068/ 688 266
os@lovech.bg

Общински съвет

Ловеч

Съветниците в Ловеч допълниха общинския бюджет с решение за максималния размер на дълга

Общинските съветници в Ловеч допълниха приетия по-рано бюджет  с допълнение на решение № 608/21.04.2022 г. на Общински съвет – Ловеч. Това стана по време на тридесет и седмото заседание на Общински съвет - Ловеч, което се проведе на 3 май /вторник/ 2022 година от 17,00 ч. в  заседателната зала  при дневен ред само от въпросната точка.

Първо бяха приети последователно четирите подточки на решението, а после бе приетата и цялата точка. Това стана с 18 гласа „За“, седем гласа „Против“ и четири гласа „Въздържал се“, след което председателят на Общинския съвет Петър Цолов закри заседанието.

Въпросната точка определя:

1. Максимален размер на новия общински дълг през 2022 г. до 6 950 787 лв.

2.Одобрява максимален размер на общинските гаранции, които може да бъдат издадени през 2022 г. в размер на 716 411 лв.

3. Максимален размер на дълга към 31.12.2022 г. -  2 683 194 лв.

4. Одобрява намерения за поемане нов дългосрочен общински дълг в размер на 350 000 лв.

Тридесет и осмото заседание ще бъде на 26 май /четвъртък/ 2022 година, от 10,00 ч. в заседателната зала на Община Ловеч.

Община Ловеч, пресцентър

03.05.2022 г.