Общински съвет Ловеч / Република България

Деловодство
общински съвет:

068/ 688 266
os@lovech.bg

Общински съвет

Ловеч

Съветниците не приеха актуализация на капиталовите разходи на Община Ловеч за 2023 година

Съветниците не приеха актуализация на капиталовите разходи на Община Ловеч за 2023 година. Актуализацията засягаше подобряване на инфраструктурата и социална и екологична значимост чрез „Реконструкция на „В и К“ мрежата на ж.к. „Младост“.  

Обектът е преходен и се изпълнява поетапно в зависимост от финансирането му. Финансира се основно от МРРБ съгласно споразумения между МРРБ и Община Ловеч.

Припомняме, че Общинският съвет на 12.09.2023 г. прие бюджета на Община Ловеч, както и капиталовите разходи в размер на 15 755 532 лв. в т.ч. целева субсидия, собствени бюджетни средства и външни средства.

На 27.09.2022 г. е прието Постановление на Министерски съвет за приемане на Методика за изменение на цената на договор за обществена поръчка в резултат на инфлация. На 25.10.2022 г. е сключено споразумение между Община Ловеч и МРРБ на стойност 1 213 789 лв. Съгласно споразумението, отпуснатите средства не включват дължими данъци, административни разходи и такси за изпълнение на дейностите за обекта, но не е упоменато индексацията на строително монтажните дейности за сметка на кого са. След проведени разговори с МРРБ, становището им е, че не би следвало да се поемат от средствата, отпуснати от МРРБ по споразумението.

Предлага се допълнителните средства към контрагента, изпълняващ строително монтажните работи, да бъдат осигурени с целева субсидия за капиталови разходи от обекти за, които има яснота, че стойността ще бъде по-ниска.

Съветниците отхвърлиха това предложение, въпреки прегласуването. Първия път гласовете бяха 15 гласа „За“ , един глас „Против“ и 10 гласа „Въздържал се“. Втория път  - 15 гласа „За“, без гласове „Против“ и пет гласа „Въздържал се“.

Община Ловеч, пресцентър

11.10.2023 г.