Общински съвет Ловеч / Република България

Деловодство
общински съвет:

068/ 688 266
os@lovech.bg

Общински съвет

Ловеч

Съветниците гласуваха резервни членове към комисията за помощи за бежанците от Украйна

Общинските съветници гласуваха резервни членове от общинската администрация към комисията, която утвърждава помощите за бежанците от Украйна. Това стана на заседание на 25 август 2022 г. с  25 гласа „За“, и без гласове „Против“ и „Въздържал се“.

Както е известно, с решение № 595 от 31.03.2022 г. на Общински съвет - Ловеч са приети Правила за реда и начина на отпускане на финансова помощ от постъпили дарения за бежанците от Република Украйна, регистрирани на територията на Община Ловеч. 

Възложено е на кмета на Община Ловеч да назначи със заповед комисия от трима представители на  администрацията и двама общински съветници, която да разглеждат постъпилите заявления. Във връзка с по-добрата и експедитивна работа на комисията при отсъствие на някой от нейните членове и на основание чл.21, ал.1, т. 15 и ал.2 по реда на Закона за местното самоуправление и местната администрация, Общинският съвет реши да допълни т. 2  с Десислава Иванова – началник отдел „Икономическа дейност и бюджет“, Валерия Баръмова – началник отдел „Здравеопазване, социални и младежки дейности и спорт“ и Ива Гетова – началник отдел „Гражданска регистрация и административно обслужване.“

 

Община Ловеч, пресцентър

25.08.2022 г.